Informació econòmica i Patrimonial

L’entitat presenta els comptes anuals davant el Protectorat de Fundacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, així com a la delegació corresponent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en compliment de les Lleis vigents.

Accés als resultats de l’entitat: Fins 2020

Els comptes anuals de l’entitat son auditats per AUREN AUDITORS SP, S.L., 

Accés als informes d’auditoria 2015 / 2016 / 2017

Accés als informes d’auditoria 2018/ 2019 / 2020

Accés als informes d’auditoria 2021 / 2022

L’entitat està acollida al Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de desembre.

L’entitat no ha participat hores d’ara en cap licitació de serveis.