Centre de Promoció de l’Autonomia

Programa destinat a persones grans del municipi i la comarca que es concreta en diversos serveis que tenen com a objectiu fomentar la qualitat de vida de les persones grans, amb accions que ajudin a evitar l’isolament i la desvinculació social, fomentin bons hàbits alimentaris i assessorin als interessats en la prevenció de la dependència. Aquest espai és obert a aquelles persones grans que, per manca de recursos econòmics, tenen dificultats per substituir dignament.

S’ofereix:

• Servei de menjador

• Menjador social

• Assessorament dietètic/nutricional

• Suport de l’equip de professionals del centre (fisioterapeuta, psicòleg, treballador social, terapeuta ocupacional, educador social, cures bàsiques d’infermeria)

• Xerrades, col•loquis

• Activitats socials i de lleure

• Gaudir de les instal•lacions obertes del complex assistencial (jardins, sala de convivència familiar, capella)

• Assessorament a les famílies en la cura dels ancians

• Serveis d’higiene personal (dutxes)

• Supervisió de la medicació

• Bugaderia